Zastrzeżenia prawne

Serwis niniejszy został przygotowany przez Farmaceutyczną Spółdzielnię Pracy Filofarm z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 39,  jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.
Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie FSP Filofarm.
Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą FSP Filofarm.
Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i zapoznaniu się z informacją dołączoną do produktu leczniczego.
Serwis w części oznaczonej "Leki Rx" stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych.
Produkty wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracji publicznej.
Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez FSP Filofarm jako poufne.
FSP Filofarm nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez FSP Filofarm w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.
FSP Filofarm nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.