Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm realizowała następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI

Uczestniczyliśmy w II edycji programu szkoleniowo-doradczego

Akademia Menadżera Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską

ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel projektu:

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do tworzenia środowiska pracy sprzyjającego opracowywaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług.

2. DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

dla Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm

finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu: 303 756,54 PLN
Wkład UE: 100%

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.