Coffecorn® forte

Ergotamina silnie kurczy naczynia krwionośne, ale także może rozkurczać naczynia w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest mały, ergotamina powoduje skurcz naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego. Jeśli opór naczyniowy jest wysoki, ergotamina wywołuje odwrotną reakcję- rozkurcz naczyń. Ergotamina działa obkurczająco na naczynia krwionośne głównie mózgu, zmniejszając objawy migrenowe oraz przepływ krwi. Ergotamina częściowo pobudza, a częściowo hamuje alfa-adrenergiczne receptory naczyń krwionośnych. Ergotamina wywiera silne działanie oksytocynowe (powoduje skurcz mięśni macicy). Uzasadnieniem łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie tego alkaloidu.

1 tabletka drażowana zawiera:

substancje czynne:

 • 1 mg winianu ergotaminy
 • 100 mg kofeiny bezwodnej

substancje pomocnicze:

 • w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: metyloceluloza, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk
 • w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, błękit brylantowy FCF (E–133), syrop ziemniaczany
 • w skład masy połyskowej tabletki drażowanej wchodzą: olej rzepakowy, wosk pszczeli żółty, Nipagina M, etanol 96%

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład

1 tabletka drażowana zawiera:

substancje czynne:

 • 1 mg winianu ergotaminy,
 • 100 mg kofeiny bezwodnej.

 

substancje pomocnicze:

 • w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: metyloceluloza, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk;
 • w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, błękit brylantowy FCF (E–133), syrop ziemniaczany,
 • w skład masy połyskowej tabletki drażowanej wchodzą: olej rzepakowy, wosk pszczeli żółty, Nipagina M, etanol 96%.

12 tabletek drażowanych.

 

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje.
 2. Zanim zastosuje się lek Coffecorn forte.
 3. Jak stosować lek Coffecorn forte.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Przechowywanie leku Coffecorn forte.
 6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Ergotamina silnie kurczy naczynia krwionośne, ale także może rozkurczać naczynia w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest mały, ergotamina powoduje skurcz naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest wysoki ergotamina wywołuje odwrotną reakcję - rozkurcz naczyń. Ergotamina działa obkurczająco na naczynia krwionośne głównie mózgu, zmniejszając objawy migrenowe oraz przepływ krwi. 
Ergotamina częściowo pobudza, a częściowo hamuje alfa-adrenergiczne receptory naczyń krwionośnych. Ergotamina wywiera silne działanie oksytocynowe (powoduje skurcz mięśni macicy). Uzasadnieniem łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie tego alkaloidu.


Kofeina stosowana w dawkach terapeutycznych pobudza czynność kory mózgowej i ośrodków wegetatywnych. Ułatwia koncentrację uwagi, skraca czas reakcji, poprawia sprawność myślenia, łagodzi objawy zmęczenia psychicznego, usuwa senność. Kofeina rozszerza naczynia zewnątrzczaszkowe i wewnątrzczaszkowe. Przyspiesza czynność, zwiększa siłę skurczów i pojemność wyrzutową serca. Kofeina nasila działanie leków przeciwbólowych. Kofeina stosowana jest jako lek wspomagający w bólach głowy, tonizujący w stanach zmęczenia umysłowego, niedociśnieniu, omdleniu.

 

Wskazania do stosowania

 • napady migreny
 • bóle głowy pochodzenia naczyniowego, jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

 

2. Zanim zastosuje się lek Coffecorn forte

Nie należy stosować leku Coffecorn forte jeśli występuje:

 • niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych takie, jak choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca naczyń oraz po zabiegach chirurgicznych na naczyniach,
 • niedotlenienie mięśnia sercowego, przebyty zawał serca, 
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • choroby nerek i wątroby,
 • posocznica, 
 •  jaskra,
 • nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którykolwiek składnik leku.

Leku Coffecorn forte nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek Coffecorn forte jeśli:
- występują zaburzenia rytmu serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty).


Podczas stosowania leku mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje nadwrażliwości na ergotaminę. Obwodowe zaburzenia naczyniowe mogą wystąpić nawet po jednokrotnej dawce ergotaminy.


Jeśli wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Lek nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej i nie powinien być stosowany w profilaktyce migreny.


Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.


Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Coffecorn forte z jedzeniem i piciem 
Lek należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.


Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Coffecorn forte u dzieci


Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.


Stosowanie leku Coffecorn forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby 
Leku Coffecorn forte nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.


Stosowanie leku Coffecorn forte u pacjentów w podeszłym wieku 
Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów po 65 roku życia.


Ciąża


Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 
Przewlekłe stosowanie ergotaminy stanowi zagrożenie dla płodu i może wywołać poronienie spowodowane działaniem oksytocynowym.


Karmienie piersią 
Nie należy stosować leku Coffecorn forte w okresie karmienia piersią, ponieważ ergotamina i kofeina przenikają do mleka matki i mogą wywołać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 
W piśmiennictwie dotyczącym alkaloidów sporyszu i ich pochodnych oraz kofeiny brak danych dotyczących działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Coffecorn forte 
Ze względu na zawartość laktozy w leku, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Stosowanie innych leków 
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Leków zawierających ergotaminę nie należy przyjmować łącznie z sumatryptanem (lek przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość sumowania działania spastycznego na naczynia. Ergotamina nie powinna być stosowana w trakcie terapii dihydroergotaminą, bromokryptyną, kabergoliną (leki hamujące laktację), metyzergidem (lek przeciwmigrenowe) ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia i zawału serca.


W przebiegu terapii ergotaminą i lekami hamującymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną - leki rozszerzające naczynia) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem - leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i w chorobie niedokrwiennej serca) może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe.


Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny, erytromycyny) może zaburzyć metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu.


Leki przeciwwirusowe (delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir) stosowane jednocześnie z ergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.


Leki antydepresyjne (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina) w połączeniu z ergotaminą mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów.


Dopamina i dobutamina (leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego) stosowane jednocześnie z ergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp, dlatego nie należy stosować tych leków jednocześnie z alkaloidami sporyszu.


Zawarta w leku kofeina nasila działanie leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy oraz zwiększających ciśnienie krwi.

 

 

3. Jak stosować lek Coffecorn forte

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Aby lek był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia pierwszych objawów napadu migreny.


Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 
Należy przyjmować od 1 do 2 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia pierwszych objawów prodromalnych. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu migreny zażywać 1 tabletkę drażowaną, co pół godziny (maksymalnie 4 tabletki drażowane na dobę lub 8 tabletek drażowanych na tydzień). Należy zachować, co najmniej 4 dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami maksymalnymi.


W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego należy zażywać 1 tabletkę drażowaną 2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Coffecorn forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


W przypadku zażycia większej dawki leku Coffecorn forte niż zalecana 
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Objawy ostrego przedawkowania: znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata przytomności, wstrząs i śmierć.


Leczenie: jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty. Jeśli jest w stanie śpiączki lekarz zastosuje płukanie żołądka. Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku silnego skurczu naczyniowego lekarz zastosuje leki rozszerzające naczynia takie jak: nitroprusydek sodu, tolazolinę oraz heparynę i (lub) dekstran.


W przypadku pominięcia dawki leku Coffecorn forte 
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Coffecorn forte może powodować działania niepożądane.


Zaburzenia  układu nerwowego 
W czasie leczenia ergotaminą mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: parestezje obwodowych części ciała, osłabienie kończyn, bóle głowy, stany dezorientacji, zawroty głowy, senność.
Obecność kofeiny może powodować: bezsenność, drażliwość, drżenia mięśniowe.


Zaburzenia  serca i zaburzenia naczyń

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zwłóknienie mięśnia sercowego, zastawek, naczyń wieńcowych i aorty, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego. 
Długotrwałe stosowanie ergotaminy, szczególnie w wyższych dawkach, może doprowadzić do wystąpienia ergotyzmu, objawiającego się początkowo drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, a w kolejnym etapie upośledzeniem krążenia w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń kończyn i w konsekwencji martwicą kończyn.


Zaburzenia żołądka i jelit 
Zawarte w leku ergotamina i kofeina mogą powodować: nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle w nadbrzuszu, zaparcia, przerost dziąseł. Ergotamina może spowodować niedokrwienie, podrażnienie, krwawienie i owrzodzenie odbytu, spowodowane skurczem naczyń krwionośnych.


Zaburzenia wątroby i nerek 
Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek.
Zaburzenia układu mięśniowo – szkieletowego i tkanki łącznej
Ergotamina i kofeina mogą wywoływać zaburzenia napięcia mięśni poprzedzone parestezjami, skurczami, bólami kończyn dolnych.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Podczas leczenia ergotaminą mogą wystąpić zmiany skórne takie jak: rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik. Powikłania te rzadko pojawiają się podczas terapii krótkotrwałej.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Coffecorn forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Coffecorn forte

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm®
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ / OPAKOWANIE
Coffecorn® forte 12 tabletek drażowanych

 

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.