Citrolyt®

Powstawaniu złogów moczanowych w drogach moczowych sprzyja kwaśny odczyn moczu. W środowisku kwaśnym kwas moczowy wytrąca się w trudno rozpuszczalnej postaci, natomiast w środowisku obojętnym przechodzi w łatwo rozpuszczalny moczan jednosodowy. Lek Citrolyt dzięki własnościom buforującym umożliwia doprowadzenie pH moczu w granicach od 6,4 do 6,8 (czyli bliskie obojętnego). W środowisku o pH od 6,4 do 6,8 kwas moczowy i jego sole nie wykazują zdolności krystalizacji, powstałe w drogach moczowych złogi ulegają wtórnemu rozpuszczeniu.

100 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 46,4 g

  cytrynian sodu wysuszony: 39,1 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 14,5 g

 

2,5 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 1,16 g

  cytrynian sodu wysuszony: 0,98 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 0,36 g

5,0 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 2,32g

  cytrynian sodu wysuszony: 1,96 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 0,72 g

substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E-110), esencja pomarańczowa, etylowanilina, etanol 96%.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład

100 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 46,4 g

  cytrynian sodu wysuszony: 39,1 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 14,5 g

 

2,5 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 1,16 g

  cytrynian sodu wysuszony: 0,98 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 0,36 g

5,0 g granulatu zawiera:

 • substancje czynne:

  cytrynian potasu wysuszony: 2,32g

  cytrynian sodu wysuszony: 1,96 g

  kwas cytrynowy wysuszony: 0,72 g

substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E-110), esencja pomarańczowa, etylowanilina, etanol 96%.

 

Dostępne opakowanie

220 g granulatu do sporządzania roztworu doustnego (1 pojemnik w tekturowym pudełku). 
W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik oraz podwójna łyżka miarowa, klamerka  i papierki wskaźnikowe.

 

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Citrolyt i w jakim celu się go stosuje.
 2. Zanim zastosuje się lek Citrolyt.
 3. Jak stosować lek Citrolyt.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Przechowywanie leku Citrolyt.
 6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Citrolyt i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Powstawaniu złogów moczanowych w drogach moczowych sprzyja kwaśny odczyn moczu.            W środowisku kwaśnym kwas moczowy wytrąca się w trudno rozpuszczalnej postaci, natomiast w środowisku obojętnym przechodzi w łatwo rozpuszczalny moczan jednosodowy. Lek Citrolyt dzięki własnościom buforującym umożliwia doprowadzenie pH moczu w granicach od 6,4 do 6,8 (czyli bliskie obojętnego). W środowisku o pH od 6,4 do 6,8 kwas moczowy i jego sole nie wykazują zdolności krystalizacji, powstałe w drogach moczowych złogi ulegają wtórnemu rozpuszczeniu.

 

Wskazania do stosowania

 • Kamica dróg moczowych złożona z kwasu moczowego i moczanów
 • Dna moczanowa

 

2. Zanim zastosuje się lek Citrolyt

Nie należy stosować leku Citrolyt jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • kamica dróg moczowych o mieszanym składzie (np. fosforanowo-amonowo-magnezowa),
 • hiperkaliemia (hiperpotasemia) i współistniejąca z nią przewlekła niewydolność nerek  przebiegająca z azotemią lub oligurią (wartość GFR<0,7 ml/min.), 
 •  ostre odwodnienie,
 • oliguria (skąpomocz), anuria (bezmocz),
 • zakażenia dróg moczowych, alkaloza metaboliczna, 
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy jak również stany zapalne żołądka i dwunastnicy,
 • zatrucie glinem,
 • niewyrównana cukrzyca,
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca, choroba niedokrwienna serca,
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • miejscowe lub uogólnione zaburzenia hemostazy (m. in. zaburzenia krzepnięcia krwi, skazy naczyniowe),
 • choroby, w których wskazane jest ograniczenie podawania sodu,
 • stosowanie leków zawierających potas i leków moczopędnych oszczędzających potas.


Nie należy stosować u pacjentów, u których prowadzona jest terapia lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit lub kiedy zwolniony jest pasaż jelitowy.


Leku Citrolyt nie można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.  Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Citrolyt:


Podczas leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.


Lek może powodować reakcje alergiczne.


Okres trwania terapii uzależniony jest od wyników badania urograficznego i trwa od 6 do 12 miesięcy. Lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań.


Ponieważ w kamicach moczanowych występuje skłonność do wznowy, okresową terapię profilaktyczną należy przeprowadzać, gdy pojawią się zmiany w moczu w postaci zwiększonej ilości erytrocytów i kryształów kwasu moczowego. Terapia profilaktyczna winna być prowadzona przez okres od 1 do 3 miesięcy.


Lek powinien być przyjmowany pod stałą kontrolą lekarza.


Podczas stosowania lekarz zaleci w miarę potrzeby oznaczenie stężenia elektrolitów i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. 


Zwiększenie stężenia potasu może prowadzić do zaburzeń czynności serca, a nawet do uszkodzenia mięśnia sercowego. 
U pacjentów z niewydolnością serca leczonych lekiem Citrolyt oraz lekami z grupy glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera ok. 1,7 g potasu.


Sole potasu mogą prowadzić do owrzodzeń przewodu pokarmowego.


Nadmiar sodu sprzyja zatrzymaniu wody i powstawaniu obrzęków dlatego u pacjentów z niewydolnością krążenia z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem jonów sodowych lek Citrolyt powinien być bardzo ostrożnie stosowany.


W przypadku konieczności stosowania przez pacjentów diety ubogosodowej należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera ok. 1,0 g sodu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek Citrolyt powinien być bardzo ostrożnie stosowany.

Stosowanie leku Citrolyt z jedzeniem i piciem

Ustaloną dawkę granulatu należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić, najlepiej bezpośrednio po spożyciu posiłku. W czasie leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.

Zachować szczególną ostrożność u niektórych grup stosujących lek

 

Stosowanie leku Citrolyt u dzieci
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

 

Stosowanie leku Citrolyt u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Leku Citrolyt nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U chorych z zaburzoną czynnością nerek lek Citrolyt należy stosować w warunkach szpitalnych. Podczas leczenia lekarz zaleci kontrolę stężenia potasu i sodu w osoczu.

 

Stosowanie leku Citrolyt u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów powyżej 65 lat.

 

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 
Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i dlatego nie należy stosować leku u tych pacjentek. 
Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

 

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią i dlatego nie należy stosować leku u tych pacjentek.
Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Citrolyt
Lek Citrolyt zawiera żółcień pomarańczową i dlatego lek może powodować reakcje alergiczne.


 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących działań niepożądanych cytrynianu sodu, cytrynianu potasu i kwasu  cytrynowego, które mogłyby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Jednoczesne podawanie doustnych leków zawierających jony żelaza (II) zmniejsza wchłanianie składników leku Citrolyt. Leku nie należy stosować jednocześnie z solami litu, chlorpropramidem, metotreksatem, kwasem acetylosalicylowym, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, tetracyklinami, cyprofloksacyną, norfloksacyną, ofloksacyną i metenaminą (urotropina). Podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas lub leków zawierających potas jednoczesnie z lekiem Citrolyt może doprowadzić do hiperkaliemii. Nie należy stosować leku Citrolyt jednocześnie z lekami zawierającymi sód lub ze środkami przeczyszczającymi. Glikozydy naparstnicy stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Inhibitory ACE (kaptopryl i enalapryl) powodują wzrost stężenia potasu we krwi. Leku  Citrolyt nie należy stosować z: efedryną, pseudoefedryną, chinidyną, ze środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (w szczególności zawierającymi glin lub wodorowęglan glinu), cyklosporyną i heparyną

 

3. Jak stosować lek Citrolyt

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Dawkowanie leku wymaga indywidualnego ustalenia na podstawie pomiaru odczynu pH moczu pacjenta za pomocą papierka wskaźnikowego. Pomiaru dokonuje się przez uchwycenie papierka wskaźnikowego załączoną klamerką i zanurzenia go w moczu oraz natychmiastowe porównanie powstałego zabarwienia ze skalą barw umieszczoną w książeczce zawierającej papierki wskaźnikowe. Pomiaru dokonuje się trzy razy na dobę przed każdorazowym użyciem leku. Dawkowanie leku należy tak ustalić, aby odczyn moczu wykazywał pH w granicach od 6,4 do 6,8. W przypadku stwierdzenia w poszczególnych pomiarach, że odczyn moczu wykazuje pH poniżej 6,4 należy dawkę zwiększyć, zaś przy pH powyżej 6,8 dawkę należy zmniejszyć. Ponieważ każdy pomiar dotyczy dawki użytej poprzednio, korektę dawki dokonuje się w następujący sposób: podczas porannego badania moczu stwierdzono pH poniżej 6,4 świadczy to, że wieczorem dnia poprzedniego dawka leku była zbyt mała. Poranną dawkę należy zwiększyć. To samo dotyczy dawki popołudniowej i wieczornej. Odpowiednią ilość granulatu odmierza się za pomocą łyżki miarowej podwójnej (o objętości 2,5 ml z jednej strony łyżki oraz objętości 5,0 ml z drugiej strony). Za skuteczną dobową dawkę przyjmuje się ilość 10 g granulatu podzielonego na trzy porcje wg poniższego schematu:

 • rano, ok. godziny 700 – 800 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)
 • po obiedzie, ok. godziny 1400 – 1500 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)
 • wieczorem, ok. godziny 2200   objętość na 5,0 ml łyżki miarowej załączonej do opakowania (co odpowiada 5,0 g granulatu).

Schemat ten wymaga jednak każdorazowego indywidualnego sprawdzenia na podstawie kilkakrotnych pomiarów odczynu pH moczu i ewentualnego skorygowania. Ustaloną dawkę granulatu należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić, najlepiej bezpośrednio po spożyciu posiłku. W czasie leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów                        w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Citrolyt jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Citrolyt niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Objawy zatrucia: kołatanie serca, obrzęk kończyn, zmniejszenie lub zwiększenie tętna, zaburzenia równowagi.
Leczenie: nie ma specyficznej odtrutki, lekarz zastosuje leczenie objawowe.

 

W przypadku pominięcia dawki leku Citrolyt 
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Citrolyt może powodować działania niepożądane.


Zaburzenia serca i zaburzenia naczyń.
Może wystąpić nietolerancja leku przejawiająca się zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (kołatanie serca, ból zamostkowy) i obrzęk kończyn dolnych.


Zaburzenia żołądka i jelit.
Lek może powodować nudności, wymioty, biegunkę, szczególnie u osób z nadkwaśnym nieżytem żołądka.


Zaburzenia wątroby i nerek.
Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek.


Zaburzenia układu nerwowego.
W rzadkich przypadkach, mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia równowagi szczególnie u pacjentów ze skłonnością do hiperwentylacji.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania.
W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić kwasica metaboliczna, zaczerwienienie skóry, nadmierne pocenie się, zaburzenia smaku, zmiany nastroju, zmęczenie,  bezsenność, hiperkaliemia, osłabienie mięśniowe.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Citrolyt mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Citrolyt

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie należy stosować leku Citrolyt jak również papierków wskaźnikowych po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ/OPAKOWANIE
Citrolyt 220 g granulatu do sporządzania roztworu doustnego (1 pojemnik w tekturowym pudełku). W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik oraz podwójna łyżka miarowa, klamerka i papierki wskaźnikowe.

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.