Paracetamol Filofarm®

Bezpieczny środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy

Paracetamol Filofarm® jest stosowany w dolegliwościach bólowych różnego pochodzenia: głowy, mięśni, zębów, stawów, w nerwobólach i bólach miesiączkowych. Jest również skutecznym środkiem przeciwgorączkowym zalecanym podczas przeziębienia lub grypy. Paracetamol to pochodna fenacetyny, a jego działanie przeciwbólowe zbliżone jest do działania niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jednak paracetamol, w odróżnieniu od leków tej grupy, nie działa przeciwzapalnie, ale i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych.

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 500 mg paracetamolu
 • substancje pomocnicze: skrobię, poliwinylopirolidon (Povidone), kwas stearynowy
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • Substancję czynną: 500 mg paracetamolu oraz
 • Substancje pomocnicze: skrobię, poliwinylopirolidon (Povidone), kwas stearynowy.

 

Dostępne opakowanie

10 lub 20 tabletek

 

Podmiot odpowiedzialny


Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
 

Spis treści ulotki


1. Co to jest lek Paracetamol Filofarm i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się lek Paracetamol Filofarm.
3. Jak stosować lek Paracetamol Filofarm.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku Paracetamol Filofarm.
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Paracetamol Filofarm i w jakim celu się go stosuje.


Paracetamol to pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), jednak paracetamol w odróżnieniu od leków tej grupy, nie hamuje obwodowo syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Jest lekiem z wyboru w leczeniu bólu i gorączki.

Wskazania do stosowania
Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe.
Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.


2. Zanim zastosuje się lek Paracetamol Filofarm.

Preparat zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Filofarm, u osób:

 • z niewydolnością wątroby,
 • z niewydolnością nerek,
 • z astmą oskrzelową,
 • nadużywających alkoholu,
 • głodzonych, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby u tych osób.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu.

Stosowanie leku Paracetamol Filofarm z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjąć po posiłku.


Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Paracetamol Filofarm u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Stosowanie leku Paracetamol Filofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Należy zachować szczególną ostrożność przy przyjmowaniu leku ze względu na jego działanie hepatotoksyczne. Pacjenci z ciężkim uszkodzeniem funkcji nerek i/lub wątroby nie powinni przyjmować paracetamolu.


Stosowanie leku Paracetamol Filofarm u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u osób w podeszłym wieku.

 

Ciąża
Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednakże nieznane są wyniki kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.
Tak jak inne leki paracetamol może być stosowany w okresie ciąży w razie zdecydowanej konieczności.


Karmienie piersią
Paracetamol jest wydalany przez gruczoły mleczne. Paracetamol przenika do mleka matki w ilości 0,1% do 1,85% dawki przyjętej przez matkę. Tak jak inne leki paracetamol może być stosowany w okresie karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na sprawność psychomotoryczną


Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Preparatu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną (antybiotyk), izoniazydem (lek przeciwgruźliczy), barbituranami (lek nasenny, przeciwpadaczkowy), diflunisalem (niesteroidowy lek przeciwzapalny), sulfinpyrazonem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu łącznie z zydowudyną (lek przeciwwirusowy) może powodować neutropenię (zagrażający życiu niedobór komórek obronnych krwi) oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.3. Jak stosować lek Paracetamol Filofarm

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania.

 • Dorośli:
  1 - 2 tabl. 3 - 4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby).
 • Dzieci powyżej 12 lat:

               1 tabletka 3 - 4 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby).

Należy przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.


W przypadku zażycia większej dawki leku Paracetamol Filofarm niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku – kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo tego, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.
W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie minęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60 – 100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.
Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.


W przypadku pominięcia dawki leku Paracetamol Filofarm
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

 

4.  Możliwe działania niepożądane

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku jest ostre uszkodzenie wątroby, występujące zwykle w wyniku przedawkowania. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny. Opisywane są pojedyncze przypadki zaburzeń hematologicznych, tj. trombocytopenii (niedobór płytek krwi) i agranulocytozy (drastyczny niedobór białych krwinek – granulocytów obojętnochłonnych).

 

5.  Przechowywanie leku Paracetamol Filofarm


Przechowywać w temperaturze poniżej 25◦C. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

6.  Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
85-619 Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 39
Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88

Paracetamol Filofarm® Paracetamol Filofarm®

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.