Magnesium Asparticum Filofarm®

Uzupełnia niedobory magnezu

Magnesium Asparticum Filofarm® zawiera w swoim składzie magnez, czyli pierwiastek pełniący wiele istotnych funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest on między innymi aktywatorem wielu enzymów i pośredniczy w wytwarzaniu oraz transporcie energii w organizmie. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca.

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg magnezu)
 • substancje pomocnicze: skrobia, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg magnezu);
 • substancje pomocnicze: skrobia, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk.

 

Dostępne opakowanie

50 tabletek

 

Podmiot odpowiedzialny


Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się Magnesium asparticum Filofarm
3. Jak stosować Magnesium asparticum Filofarm 
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Magnesium asparticum Filofarm
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Wchodzący w skład leku magnez pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (drżenia).

Wskazania do stosowania

Niedobór magnezu.

 

2. Zanim zastosuje się lek Magnesium asparticum Filofarm

Nie należy stosować leku Magnesium asparticum Filofarm jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
 • hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min),
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (za wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).
   

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Magnesium asparticum Filofarm

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Stosowanie leku Magnesium asparticum Filofarm z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować po posiłku.

 

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie Magnesium asparticum Filofarm u dzieci:

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

 

Stosowanie Magnesium asparticum Filofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Leku Magnesium asparticum Filofarm nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

 

Stosowanie Magnesium asparticum Filofarm u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

 

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

 

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

 

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Sole magnezu upośledzają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować, co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

 

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

Magnesium asparticum Filofarm należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat podawania leku Magnesium asparticum 0,6:

 • Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
  • leczniczo:

   1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie

   tj. od 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)

  • profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

   1 do 2 tabletek 2 razy dziennie

   tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

 • Dzieci od 4 do 12 lat:

  odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

  1 do 2 tabletek 2 razy dziennie

  tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol);

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magnesium asparticum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zażycia większej dawki Magnesium asparticum Filofarm niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy zatrucia: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego).

Leczenie: objawowe.

 

W przypadku pominięcia dawki Magnesium asparticum Filofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Magnesium asparticum Filofarm może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia serca
Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca).
Zaburzenia żołądka i jelit
Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Zaczerwienienie skóry.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
Osłabienie mięśniowe.
Zaburzenia układu nerwowego
Bezsenność.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Magnesium asparticum Filofarm mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Magnesium asparticum Filofarm

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

 

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39,
85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ / OPAKOWANIE
Magnesium Asparticum Filofarm® 50 tabletek

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.