Nicergolin®

Wchodząca w skład leku nicergolina wpływa na krążenie mózgowe i obwodowe, zmniejsza opór naczyniowy, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i zwiększa przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Nicergolina pobudza procesy metaboliczne komórek mózgowych, poprawia zużycie tlenu i glukozy. Dzięki tym właściwościom poprawia zaburzoną na skutek niedotlenienia czynność mózgu.

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 10 mg nicergoliny
 • substancje pomocnicze: laktozę, skrobię, magnezu stearynian, talk

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 10 mg nicergoliny
 • substancje pomocnicze: laktozę, skrobię, magnezu stearynian, talk.

30 tabletek

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Nicergolin® i w jakim celu się go stosuje.
 2. Zanim zastosuje się lek Nicergolin®.
 3. Jak stosować lek Nicergolin®.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Przechowywanie leku Nicergolin®.
 6. Inne informacje.
1. Co to jest lek Nicergolin® i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Wchodząca w skład leku nicergolina wpływa na krążenie mózgowe i obwodowe, zmniejsza opór naczyniowy, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i zwiększa przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Nicergolina pobudza procesy metaboliczne komórek mózgowych, poprawia zużycie tlenu i glukozy. Dzięki tym właściwościom poprawia zaburzoną na skutek niedotlenienia czynność mózgu.

 

Wskazania do stosowania

Przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego. Zaburzenia pamięci i zachowania u osób w podeszłym wieku. Pomocniczo w zaburzeniach krążenia obwodowego.

 

2. Zanim zastosuje się lek Nicergolin®

Nie należy stosować leku Nicergolin®, jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek składnik leku,
 • ostre krwotoki, zapaść, ostra faza zawału i świeży zawał mięśnia sercowego,
 • ciężka bradykardia (zwolnienie czynności serca poniżej 50 uderzeń na minutę), niedociśnienie tętnicze lub skłonność do gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą,
 • jednoczesne stosowanie leków alfa- lub beta- adrenolitycznych (używanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca),
 • ciąża, okres porodu, oraz karmienie piersią.

 

Zachować szczególną ostrożność stosując Nicergolin® jeśli:

 • występują zaburzenia rytmu serca, np. zwolnienie czynności serca,
 • występuje zaburzona czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > 2 mg%), lekarz zaleci zmniejszenie dawki,
 • występuje zwiększone stężenie kwasu moczowego, w przeszłości występowała skaza moczanową,
 • pacjent jest leczony lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego, np. allopurynol, probenecid.

 

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi, antyagregacyjnymi i lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Alkohol może nasilać działania niepożądane leku.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

 

Stosowanie leku Nicergolin® z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.

 

Stosowanie leku Nicergolin® u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > 2 mg%) lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku.

 

Stosowanie leku Nicergolin® u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

 

Ciąża

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Leku Nicergolin® nie należy stosować w ciąży.

 

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Nie wiadomo, czy nicergolina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować leku Nicergolin® w okresie karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nicergolin® może powodować uczucie senności, znużenie i zmniejszenie szybkości reagowania.

Należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń będących w ruchu do czasu upewnienia, że preparat nie wywołuje wymienionych działań niepożądanych.

 

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nicergolin® nasila działanie leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwzakrzepowych oraz antyagregacyjnych. Leku nie należy podawać jednocześnie z innymi lekami alfa- i beta- adrenolitycznymi, ponieważ może wystąpić bradykardia (zwolnienie rytmu serca), nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku Nicergolin®.

 

3. Jak stosować lek Nicergolin®

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Zalecana dawka początkowa wynosi od 30 mg do 60 mg na dobę (od 3 do 6 tabletek 2 lub 3 razy na dobę).


Leczenie kontynuuje się stosując dawki początkowe lub zmniejszając dawkę w zależności od stanu pacjenta.


Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Nicergolin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Nicergolin® niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 
Po przedawkowaniu może wystąpić nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, które zwykle nie wymaga leczenia.

Zatrucie nicergoliną podobnie jak innymi alkaloidami sporyszu objawia się zaburzeniami krążenia obwodowego pod postacią obniżenia ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia), oziębienia skóry. Brak jest swoistej odtrutki. Należy stosować leczenie objawowe. W ostrym zatruciu stosuje się płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego.

 

W przypadku pominięcia dawki leku Nicergolin®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

4. Możliwe działanie niepożądane

Jak każdy lek, Nicergolin może powodować działania niepożądane.


Działania niepożądane po stosowaniu nicergoliny występują rzadko i mają przebieg łagodny.


W czasie leczenia nicergoliną mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: senność lub bezsenność, niepokój, zawroty głowy.


Podczas stosowania leku może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego spowodowane zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą) i bradykardia (zwolnienie rytmu serca). W nielicznych przypadkach mogą wystąpić nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha, biegunka. Podczas leczenia nicergoliną mogą wystąpić zmiany skórne takie jak: rumień, pokrzywka, zaczerwienienie skóry. Poza tym może niekiedy wystąpić uczucie gorąca, osłabienie.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Nicergolin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Nicergolin®

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nicergolin® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
85-619 Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 39

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ/OPAKOWANIE
Nicergolin® 30 tabletek

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.