Filomag® B6

Uzupełnia niedobory magnezu i witaminy B6

Filomag® B6 zawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) oraz witaminę B6. Magnez korzystnie wpływa na organizm w stanach zmęczenia i osłabienia mięśni. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz krążenia. Reguluje pracę serca, bierze udział w procesie skurczu mięśni, zmniejsza napięcie nerwowe, poprawia odporność na stres. Z kolei witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe.

Zobacz więcej na: www.filomag.pl

 

1 tabletka zawiera:

 • substancje czynne: 600 mg magnezu wodoroasparaginianu (co odpowiada 40 mg jonów magnezu) oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku
 • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancje czynne: 600 mg magnezu wodoroasparaginianu (co odpowiada 40 mg jonów magnezu) oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku;
 • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

 

Dostępne opakowanie

25 tabletek (1 blister w tekturowym pudełku);

50 tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku);

75 tabletek (3 blistry w tekturowym pudełku);

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz.

 

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Filomag® B6 i w jakim celu się go stosuje.
 2. Zanim zastosuje się lek Filomag® B6.
 3. Jak stosować lek Filomag® B6.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Przechowywanie leku Filomag® B6.
 6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Filomag B6 i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Filomag® Bzawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) i witaminę B6. Magnez jako aktywator enzymów pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (skurcze mięśni, tężyczka). Witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe. Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu. Skuteczność preparatów magnezu zawierających witaminę B6 jest większa niż samego magnezu. Witamina B6 bierze udział w przemianie białkowej (jako koenzym w przemianach aminokwasów i syntezie białek). Jej niedobór może wywołać stany zapalne skóry kończyn, zapalenie błon śluzowych, niedokrwistość, zaburzenia neurologiczne i ogólne osłabienie.

Wskazania do stosowania

Stwierdzony niedobór magnezu i (lub) witaminy B6.

Objawy czynnościowego niedoboru magnezu.

 

2. Zanim zastosuje się lek Filomag® B6

Nie należy stosować leku Filomag® B6 jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
 • hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

 

Zachować szczególną ostrożność stosując Filomag® B6, jeśli
- lek podawany jest przez długi okres.
Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).
- wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. 
Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Stosowanie leku Filomag® B6 z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

 

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Filomag® B6 u dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

 

Stosowanie leku Filomag® B6 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Leku Filomag® B6 nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

 

Stosowanie leku Filomag® B6 u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

 

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

 

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

 

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem obu leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Witamina B6 zmniejsza skuteczność preparatów lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (leki stosowane w parkinsonizmie).

 

3. Jak stosować lek Filomag® B6

Lek Filomag® B6 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat podawania leku Filomag® B6:

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
  • leczniczo:

   1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek w ciągu doby)

   tj. od 80 mg do 240 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol);

   od 10 mg do 30 mg witaminy B6 / dobę,

  • profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

   1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby)

   tj. od 80 mg do 160 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);

   od 10 mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.

 • Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:
  • odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

   1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby)

   tj. od 80 mg do 160 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);

   od 10 mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Filomag® B6 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Filomag® B6 niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy zatrucia: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zmiana rytmu, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego).

Leczenie: objawowe.

 

W przypadku pominięcia dawki leku Filomag® B6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Filomag® B6 może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca). Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunka, które zwykle ustępują samoistnie, a także zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Filomag® B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Filomag® B6

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ®
ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ/OPAKOWANIE
FILOMAG® B6 50 tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku);
FILOMAG® B6 75 tabletek (3 blistry w tekturowym pudełku);
Filomag® B6

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.