Aethylum chloratum Filofarm®

Lek Aethylum chloratum Filofarm® rozpryskiwany na skórę gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego powstaje miejscowe zamrożenie spryskanego fragmentu skóry powodujące znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu.

https://www.chloreketylu.pl/

1 pojemnik zawiera:

 • substancję czynną: chlorek etylu 70,0 g.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład

1 pojemnik zawiera:

 • substancję czynną: chlorek etylu 70,0 g.

 

Dostępne opakowanie

Pojemnik aerozolowy aluminiowy. W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik aerozolowy, zawierający 70 g chlorku etylu.

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®

 ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Aethylum chloratum Filofarm i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Aethylum chloratum Filofarm
 3. Jak stosować lek Aethylum chloratum Filofarm
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Aethylum chloratumFilofarm
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Aethylum chloratum Filofarm
 •  

1. Co to jest lek Aethylum chloratum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Lek Aethylum chloratum Filofarm rozpryskiwany na skórę gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego powstaje miejscowe zamrożenie spryskanego fragmentu skóry powodujące znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu. 

 

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

 

2. Zanim zastosuje się lek Aethylum chloratum Filofarm

Nie należy stosować leku Aethylum chloratum Filofarm:

 • w przypadku nadwrażliwości na chlorek etylu;
 • na uszkodzoną skórę;
 • do anestezji (znieczulenia) wziewnej;
 • u dzieci.

Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, lek nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Aethylum chloratum Filofarm

Aerozol Aethylum chloratum jest lekiem przeznaczonym tylko do użytku zewnętrznego. Opakowanie narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury może wybuchnąć. Podczas stosowania leku na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi.

Należy unikać wdychania par gazu.

Wdychanie par chlorku etylu może być niebezpieczne dla zdrowia. Mogą wystąpić zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, a także  zatrzymanie akcji serca i oddechu. W razie zatrucia należy natychmiast wezwać pogotowie i odwieźć chorego do szpitala.

 

Stosowanie leku Aethylum chloratum Filofarm z jedzeniem i piciem

 

Nie należy stosować leku podczas spożywania pokarmu.

 

Stosowanie leku Aethylum chloratum Filofarm u dzieci


Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci.


Ciąża


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Leku Aethylum Chloratum Filofarm nie należy stosować w okresie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.


Karmienie piersią 
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 
W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Aethylum Chloratum Filofarm bez wyraźnego zalecenia lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Lek Aethylum chloratum Filofarm stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Nie są znane oddziaływania leku Aethylum chloratum Filofarm z innymi lekami.

 

3. Jak stosować lek Aethylum chloratum Filofarm

Lek Aethylum chloratum stosuje się na skórę w celu wywołania miejscowego znieczulenia. Aerozol należy rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aethylum chloratum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zastosowania większej dawki leku Aethylum chloratum Filofarm niż zalecana

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Objawy ostrego zatrucia
W przypadku niezamierzonego spryskania oczu lek Aethylum chloratum Filofarm powoduje zaczerwienienie spojówek. Skażenie oczu ciekłym chlorkiem etylu może wywołać zmiany w spojówkach i rogówce.


Skażenie skóry może spowodować jej miejscowe podrażnienie lub odmrożenie.


Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu.


Objawy przewlekłego zatrucia 
Lek Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

Długotrwała ekspozycja na chlorek etylu może powodować uszkodzenie wątroby lub nerek.


Leczenie
W przypadku skażenia oczu, wywinąć powieki i płukać oczy około 15 minut dużą ilością letniej wody lub 0,9% roztworem soli fizjologicznej.

W każdym przypadku skażenia oczu konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzem okulistą.


W przypadku skażenia skóry spłukać dużą ilością zimnej wody, założyć na odmrożoną lub zaczerwienioną skórę jałowy opatrunek i chronić przed utratą ciepła. Jeśli podrażnienie skóry nie mija należy poradzić się lekarza dermatologa.


W przypadku zatrucia wziewnego należy zapewnić dostęp świeżego powietrza.


W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem i bezzwłocznie wezwać pogotowie.


Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aethylum chloratum Filofarm może powodować działania niepożądane.


Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry.


Lek Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Aethylum chloratum Filofarm mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Aethylum chloratum Filofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie należy stosować leku Aethylum chloratum Filofarm po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Chronić przed ogniem. 
Nie dziurawić pojemnika aerozolowego i nie wrzucać do ognia. 
Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.

 

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ / OPAKOWANIE
Aethylum chloratum Filofarm Pojemnik aerozolowy aluminiowy. W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik aerozolowy zawierający 70 g chlorku etylu

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.