Silimax®

Naturalnie wspiera pracę wątroby

Silimax® jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. Substancją czynną jest tutaj sylimaryna, czyli wyciąg z owocu ostropestu zawierający pochodne flawonolu (sylibininę, sylidiaminę i sylikrystynę). Sylimaryna stabilizuje błony komórkowe komórek wątrobowych, a więc chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych. Silimax® stosuje się tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych np. alkoholem, środkami ochrony roślin, toluenem, ksylenem, spożyciem ciężkostrawnych pokarmów, a także lekami.

Zobacz więcej na: www.silimax.pl

1 kapsułka zawiera:

  • substancja czynna: 70 mg sylimaryny
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian

 

  • skład kapsułki: żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171)
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

  • Substancja czynna: 70 mg sylimaryny,
  • Składniki pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian,

 

  • Skład kapsułki: żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

 

Dostępne opakowania

 30 kapsułek w pojemniku

 

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz

 

Spis treści ulotki

1. Co to jest Silimax® i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się Silimax®.
3. Jak stosować Silimax®.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku Silimax®
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Silimax®.

1. Co to jest lek Silimax i w jakim celu się go stosuje


Opis działania
Sylimax® jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. 
Substancją czynną leku jest wyciąg z owocu ostropestu, który zawiera pochodne flawonolu (sylibininę, sylidiaminę i sylikrystynę).


Wskazania do stosowania

  • Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków. 
  • Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

 

2. Zanim zastosuje się lek Silimax®


Leku nie należy stosować w leczeniu ostrych zatruć.
Nie należy stosować leku Silimax®, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku lub na rośliny z rodziny Compositae.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek Silimax®

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenie skóry, zabarwienie na żółto białek oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. W trakcie leczenia należy unikać kontaktu z substancjami toksycznymi dla wątroby np. alkoholu.


Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Silimax® u dzieci

Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.


Stosowanie leku Silimax® u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.


Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

 

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.


Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

 

3. Jak stosować lek Silimax®


Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

  • 1 kapsułka trzy razy na dobę (210 mg sylimaryny).

 

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

Silimax® jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Okres stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Silimax® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


W przypadku zażycia większej dawki leku Silimax® niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 
W przypadku przedawkowania leku może pojawić się biegunka przemijająca po zmniejszeniu dawki.


W przypadku pominięcia dawki leku Silimax®
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.

 

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek Silimax® może powodować działania niepożądane.


Zaburzenia żołądka i jelit 
Podczas stosowania dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające. 
U niektórych osób w czasie stosowania leku Silimax® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

5. Przechowywanie leku Silimax


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO POSTAĆ/OPAKOWANIE
Silimax® 36 kapsułek (2 blistry w tekturowym pudełku)

Wypełniony formularz zgłoszenia działań niepożądanych proszę przesyłać na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl

Formularz dla pacjentów Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.