Definicja działania niepożądanego leku:
Działanie niepożądane produktu leczniczego jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego, po zastosowaniu któregokolwiek z produktów leczniczych Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego należy wypełnić poniższy formularz i przesłać:
- faxem: + 48 52 342 49 81 lub
- na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl lub
- na adres:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz.

Formularz dla pacjentów, opiekunów faktycznych, przedstawicieli ustawowych Formularz dla osób wykonujących zawód medyczny Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.